Hoppa till sidans innehåll

Hallands Idrottsförbund är Riksidrottsförbundets regionala organisation i Halland. Vårt uppdrag är att stödja, företräda och leda distriktets idrott.

Foto: JOHANNA LUNDBERG

Idrott 60 plus - stärk föreningen med seniorer

Idrott 60 plus är ett samverkansprojekt med Region Halland som startade hösten 2018. Målet är att verka för idrott hela livet, i förening.
  • Uppdaterad: 16 JUL 2019 14:48

Ett av idrottsrörelsens övergripande mål är Livslångt idrottande:
”Svensk idrott ska vidareutveckla verksamheten så att barn, unga, vuxna och äldre väljer att idrotta i förening under hela livet.”
Läs mer om idrottsrörelsens mål och Strategi 2025 


Har din förening verksamhet för gruppen 60 plus? Eller vill ni starta upp? 
Ta kontakt med projektledare Lisa Fallhagen!

Dina svar kan få människor i rörelse
För att kunna stödja föreningar och hitta aktiviteter för målgruppen 60 plus behöver vi veta var idrotterna och grupperna finns, därför har vi satt samman en enkät till föreningar.

Varför Idrott 60 plus?
Vi blir allt äldre, men för ett friskt åldrande är det angeläget att vara fysiskt och socialt aktiv. Vår livsstil spelar en viktig roll och genom träning/fysisk aktivitet kan man se till att bibehålla eller öka sin fysiska kapacitet och hälsa. Det i sin tur stärker möjligheterna att fortsätta leva det liv man önskar. Att vara fysisk aktiv tillsammans med andra är också värdefullt genom den sociala gemenskap som föreningslivet ger. Och den gemenskapen behöver inte alltid vara träningsmässig, utan kan vara som organisationsledare på olika nivåer eller som funktionär vid arrangemang av olika slag.
Under de senaste åren har kunskaperna om effekterna av fysisk aktivitet för män och kvinnor över 70 år ökat markant. Mycket tyder på att kroniska sjukdomar i samband med åldrande lika ofta beror på fysisk inaktivitet som på åldrandet i sig. Träning och motion kan förebygga ohälsa genom att både den fysiska och den psykiska kapaciteten ökar.

Hallands Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna vill genom Idrott 60+ skapa förutsättningar för målgruppen att genom idrottsföreningarna få möjlighet till ett aktivt liv, som minskar hälsoklyftorna. Behovet av att vara fysiskt aktiv hela livet växer. Viljan att träna, känna gemenskap och därmed få en höjd livskvalitet ökar. Målgruppen 60 plus växer och är en stor resurs för hela samhället, inte minst för idrottsrörelsen. Därför satsar Hallands idrottsförbund och SISU idrottutbildarna på idrott för äldre genom projektet som rymmer kartläggning av nuläget, mötesplatser, utbildningar och goda samtal med föreningarna.


Projektets första steg var en kartläggning av vilka föreningar i länet som har verksamhet för målgruppen i dag och vilka som är intresserade av att starta upp. Vi kommer att skapa mötesplatser, utbildningar och ett kontaktnät av föreningarna för goda samtal och för att utbyta idéer. 

Idrottsskola 60+

Våren 2019 genomfördes en idrottsskola för personer 60 plus med prova-på-aktiviteter.Målet är att idrottsskolor för äldre ska startas i övriga länet. 

Under en temakväll i Varberg gavs information om projektet samt om det förändrade kommunala LOK-stödet för personer över 65 och hur föreningarna kan söka det.

Här hittar du mer information om LOK-stöd

I Varberg genomförs aktiviteter i samverkan med Varbergs kommun och projektet Aktiv senior, som kultur- och fritidsförvaltningen driver.
 
Läs mer om projektet aktiv senior här!

Skribent: Lotta Andersson
Epost: This is a mailto link

Postadress:Hallands Idrottsförbund
Box 93
301 03 Halmstad

Besöksadress: Spetsvinkelgatan 23
302 50 Halmstad

Kontakt:Tel: 035177400
E-post: This is a mailto link

Vi finns på Facebook Gilla oss