Hoppa till sidans innehåll

Hallands Idrottsförbund är Riksidrottsförbundets regionala organisation i Halland. Vårt uppdrag är att stödja, företräda och leda distriktets idrott.

Idrottslyftet

En satsning på barn och unga som ska stimulera till
 ett livslångt idrottande i föreningsidrotten         

Idrottslyftet

De senaste åren har inneburit förändringar i arbetet med Idrottslyftet, som ger nya möjligheter! Insatserna ska i hög utsträckning vara kopplade till Strategiarbetets områden och ligga i linje med det som respektive Specialidrottsförbund (SF) identifierat som utvecklingsområden inom idrottsrörelsen. Läs nedan om viktig information kring både hantering och innehåll.
  • Uppdaterad: 16 JUL 2019 13:13

Idrottsmedel i IdrottOnline

Via Applikationen Idrottsmedel. Via denna kan föreningar söka medel från sitt Specialidrottsförbund (SF) samt DF/RF anläggningsstöd. 

OBS! Föreningsstöd som kan sökas avseende nedanstående utvecklingsområden - kontakta er förenings idrottskonsulent (länk öppnas i nytt fönster).

Kontakta ert specialidrottsförbund (SF) för information om hur de handhåller Idrottslyftet.

Innehåll: Idrottslyft med sikte mot 2025
Idrottslyftets utgångspunkter är tydligt kopplade till idrottens pågående Strategiarbete, Strategi 2025, vilket innebär att Idrottslyftet inte ska vara en egen verksamhet utan istället blir ett medel för att utveckla föreningsidrotten i linje med den av svensk idrott beslutade strategiska inriktningen.

Hallands Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna ser fram emot samarbete under 2019 och vi är övertygade om att Idrottslyftet i vårt distrikt kommer att locka fler barn och ungdomar till idrotten, till nya samarbeten över idrottsgränserna och en massa rörelseglädje!

Halland har prioriterat följande utvecklingsområden:

  • Fler och kompetenta ledare
  • Värdegrund
  • Ökade möjligheter till idrott
  • Kommunikation
  • Anläggning

 

Fler och kompetenta ledare

Vi är övertygade om att den svenska föreningsmodellen är oslagbar på en massa viktiga punkter som öppenhet, demokrati och medbestämmande. Ledare för såväl aktiviteter som organisation är viktiga pusselbitar. Vi vill stödja er förening att att ta fram en handlingsplan för att rekrytera, utbilda och behålla ledare och stärka den röda tråden i er förenings totala verksamhet.

 

Värdegrund

Få saker är så avgörande för en organisation som en genomtänkt och gemensamt antagen värdegrund, det är en tydlig vägvisare för alla engagerade, något som i sin tur gör det enklare att rekrytera både deltagare och ledare till verksamheten. Inom denna del av Idrottslyftet stöder vi insatser som antingen skapar eller stärker er föreningsmiljö.

Allt från processarbetet mot en värdegrund i linje med konventionen för barns rättigheter (barnkonventionen), till specifika utbildningsdelar som stärker den befintliga föreningsmiljön.

 

Ökade möjligheter till idrott

Här stöder vi idéer som gör att den svenska idrottsrörelsen tar nya steg på resan från triangeln till rektangeln (se bild ovan).

  • Fler barn och unga får t.ex. möjlighet att gå idrottsskola och testa många olika saker för att senare kunna välja ett par, tre olika idrotter som ger en allsidig start.
  • Skapa verksamheter som är välkomnande i alla åldrar och målgrupper som vanligen inte rekryteras (t.ex. tonårstjejer i lagidrott).
  • Det kan också vara något helt annat som gör att er förening drar sitt strå till stacken för att skapa ett ”Livslångt idrottande”.

Målgruppen måste fortsatt vara i huvudsak 7-25 år. Ekonomiskt stöd kan med fördel utgå till satsningar som är gränsöverskridande.

Kommunikation

Vi är övertygade om att den svenska föreningsmodellen är oslagbar på en massa viktiga punkter som öppenhet, demokrati och medbestämmande. Men för att undvika att tappa i attraktivitet i framtiden är det viktigt att stärka och utveckla både föreningens verksamhet och kommunikation. Vi vill därför stödja er i arbetet att utveckla era kommunikationsstrategier för en attraktivare verksamhet genom utbildning, rådgivning och analys.

 

Anläggningsstöd

Klicka här för mer information om Idrottslyftet Anläggning.

 

Ansöka om medel 

Vi vill observera er på att alla ansökningar om medel från SF och Hallands Idrottsförbunds Anläggningsstöd sker via Er förenings IdrottOnline-sida.

Alla ansökningar om föreningsstöd, avseende ovanstående utvecklingsområden (förutom Anläggningsstöd), ska gå via Er förenings idrottskonsulent.

 

Tidigare ansökningar 
Ansökningar som er förening har gjort under 2016 eller tidigare finns under applikationen Äldre Idrottslyft. Den applikationen ser ut som den tidigare applikationen Idrottslyftet och det är den som din förening ska använda vid exempelvis återrapportering av anläggningsstöd eller utvecklingsprojekt.

 

Skribent: Lotta Andersson
Epost: This is a mailto link

Kontakt Distrikt

Peter Gårdestedt

Bitr distriktsidrottschef
Hallands Idrottsförbund
035-17 74 01, 070-289 90 32
This is a mailto link

Postadress:Hallands Idrottsförbund
Box 93
301 03 Halmstad

Besöksadress: Spetsvinkelgatan 23
302 50 Halmstad

Kontakt:Tel: 035177400
E-post: This is a mailto link

Vi finns på Facebook Gilla oss