Hoppa till sidans innehåll

Hallands Idrottsförbund är Riksidrottsförbundets regionala organisation i Halland. Vårt uppdrag är att stödja, företräda och leda distriktets idrott.

Idrottsytor under lupp

2018-04-11 15:51

För 20-30 år sedan var vi bättre på att planera för idrottsytor än vad vi är i dag och där har vi tillsammans ett jobb att göra. I den andemeningen inledde landshövding Lena Sommestad ett seminarium för politiker och tjänstemän – där idrottsanläggningarna stod i fokus.
  • Uppdaterad: 11 APR 2018 16:30

I Halland pågår sedan 2016 en unik satsning där länets föreningsägda anläggningar besiktigas. Målet är att ge ett samlat underlag av statusen på de halländska idrottsanläggningarna. Att ge föreningarna en lägesuppdatering, med tips och råd om förebyggande underhåll. Men också att lägga en grund för större förändringar och förbättringar.

Dan Gustafsson, besiktningsman med över 30 år i yrket, har sedan 2016 besökt föreningar runt om i Halland. Han har sett allt från mindre brister till miljöer som är hälsovådliga att vistas i. Även om de halländska anläggningarna är i gott skick i stort, finns det saker att förbättra.

− Det här handlar inte om att komma ovanifrån och peka, utan att komma som ett stöd och en hjälp till föreningarna, säger Dan Gustafsson, som i dagsläget har besiktigat cirka 100 föreningsägda anläggningar runt om i länet.

Dan Gustafsson gick igenom några av de vanligaste bristerna han stöter på i de halländska idrottsanläggningarna, problem med ventilation är en av de punkterna som återkommer i besiktningarna.
Dan Gustafsson gick igenom några av de vanligaste bristerna han stöter på i de halländska idrottsanläggningarna, problem med ventilation är en av de punkterna som återkommer i besiktningarna.

Häng med Dan Gustafsson på besök hos Hasslövs Idrottssällskap

En av idrottsrörelsens viktigaste valfrågor är Bygg för vår hälsa. Utgångspunkten är att fler sak idrotta längre, gärna hela livet. Och då måste vi ha någonstans att vara. Det är en del i att uppnå de mål som pekats ut i idrottsrörelsens Strategi 2025.

Halmstads kommun har sett behovet av att få med idrottsytorna i det långsiktiga samhällsbygget.

Malin Niedomysl, chef för ledning och utveckling på teknik och fritidsförvaltningen i Halmstad, berättade under seminariet om den strategiska plan för anläggningsutveckling som är under uppbyggnad. En plan som tar sikte på både närtid och framtid.

− Vi måste tänka nytt. Vi har i dag barn och unga som efterfrågar helt andra saker än vad man gjorde för 20 år sedan och vi måste ha en tät dialog. Ett bra underlag kommer att göra det enklare för politikerna att se behovet, konstaterade Malin Niedomysl om planen som ska bli ett levande dokument, ingen hyllvärmare.

Malin Niedomysl och Lena Sommestad samtalar i pausen.
En arena för utbyte och samverkan. Malin Niedomysl och Lena Sommestad i samtal under en paus.

Magnus Rasmusson, strategisk anläggningsutvecklare på Halmstads kommun, ser många vinster i arbetet med planen och förklarar att det har gett en god överblick över bokningssituationen och anläggningarnas status. Men inte minst är det ett underlag som ska göra att idrottsytorna är bättre med i matchen när kommunen växer.

 Det handlar om folkhälsa och tillgänglighet. Vi får inte glömma idrottsanläggningarna och grönytorna vid förtätning och nybyggnation, konstaterar han. 

Magnus Rasmusson, strategisk anläggningsutvecklare vid Halmstads kommun.
Magnus Rasmusson, strategisk anläggningsutvecklare, Halmstads kommun.

Fakta: Inventering av anläggningar
Besiktningarna genomförs i närvaro av klubbarnas byggnadsansvariga och är en del i Hallands Idrottsförbunds Idrottslyft. En idrottsförening kan även söka bidrag genom Hallands Idrottsförbund för nybyggnationer eller utveckling, modernisering och upprustning av befintliga anläggningar samt för projekt som höjer säkerheten eller energi/miljöeffektiviteten på idrottsanläggningen. 
Anläggningsstödet fyller en viktig funktion i Halland för att utveckla, förnya och skapa idrottsanläggningar som förbättrar möjligheterna till idrott för länets barn- och ungdomar.

Skribent: Lotta Andersson
Epost: This is a mailto link

Kontakt Distrikt

Peter Gårdestedt

Bitr distriktsidrottschef
Hallands Idrottsförbund
035-17 74 01, 070-289 90 32
This is a mailto link

Postadress:Hallands Idrottsförbund
Box 93
301 03 Halmstad

Besöksadress: Spetsvinkelgatan 23
302 50 Halmstad

Kontakt:Tel: 035177400
E-post: This is a mailto link

Vi finns på Facebook Gilla oss