Hoppa till sidans innehåll

Hallands Idrottsförbund är Riksidrottsförbundets regionala organisation i Halland. Vårt uppdrag är att stödja, företräda och leda distriktets idrott.

Foto: AVDO BILKANOVIC

Kungörelse årsstämmor

2018-11-21 16:10

Kungörelse om årsstämmor för Hallands Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna den 6 april 2019.
  • Uppdaterad: 21 NOV 2018 16:10


Årsstämmor för Hallands Idrottsförbund och Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna Halland
genomförs lördagen den 6 april 2019 klockan 10.00 på Varbergs Stadshotell.

Kallelse till stämman utsänds i januari varvid anmälan av ombud ska ske.
Här anmäler ni era ombud till stämman.

 

Följande personer av DF respektive SISU-d stämma valda kandiderar till nästkommande mandatperiod
Ulf Järphag, ordförande     
Anne Börjesson, ledamot                              
Anders Bengtsson, ledamot                     
Susanne Jansson, ledamot      

 

Kandiderar ej: Jonas Åberg                                 

Vald till 2020: Cecilia Andersson, Adnan Bainca, Johan Johqvist, Malin Björklund                     


Kandiderar ej: Lennart Kull, lekmannarevisor

Kandiderar: Sven Svensson, lekmannarevisor - personlig ersättare

Utsedda av DF stämman

Kandiderar: Pär Spolén, auktoriserad revisor, Spolén & Partners Halmstad                                                   

Kandiderar: Jan Ove Bengtsson, auktoriserad revisor, LR-Revision Falkenberg, personlig ersättare    

 

Utsedda av SISU-d stämman

Kandiderar: Jan Ove Bengtsson, auktoriserad revisor, LR-Revision Falkenberg                                           
Kandiderar: Pär Spolén, auktoriserad revisor, Spolén & Partners Halmstad, personlig ersättare           

 

Förslag till valberedningen

Förening och SF/MO distriktsförbund får enligt DF:s respektive SISU:s stadgar senast den 15 januari 2019 inkomma till valberedningen med namn på kandidater. Om nyval föreslås ska vederbörande vara tillfrågad om han eller hon önskar kandidera.

Valbarhet

Valbar är varje i Sverige permanent bosatt person som är medlem i en inom distriktet befintlig före­ning tillhörande SF/MO och som inte är arbetstagare hos SISU Riks och SISU-distrikt, eller RF och DF.

Ledamot av DF och SISU-d styrelse samt arbetsta­gare inom RF och SISU organisationer är inte val­bara som revisor eller ersättare för revisor.

Revisor och dennes ersättare skall vara auktoriserad eller godkänd revisor med revisorsexamen.

Mandatperiod

Ordförande väljs på ett år och ledamöter två år. Revisor med personlig ersättare utses på ett år. Lekmannarevisor med personlig ersättare väljs på ett år.

Förslag på kandidater

Förslag på kandidater skickas senast den 15 januari 2019 till valberedningens ordförande Anna Lundvist på mail: This is a mailto link

Skribent: Lotta Andersson
Epost: This is a mailto link

Kontakt Distrikt

Lotta Andersson

Kommunikatör
Hallands Idrottsförbund
SISU Idrottsutbildarna
076-773 02 86
This is a mailto link

Postadress:Hallands Idrottsförbund
Box 93
301 03 Halmstad

Besöksadress: Spetsvinkelgatan 23
302 50 Halmstad

Kontakt:Tel: 035177400
E-post: This is a mailto link

Vi finns på Facebook Gilla oss