Hoppa till sidans innehåll

Hallands Idrottsförbund är Riksidrottsförbundets regionala organisation i Halland. Vårt uppdrag är att stödja, företräda och leda distriktets idrott.

Idrottsmiljöerna måste med i samhällsbygget

2018-09-06 15:25

En trygg idrottsmiljö i våra föreningar är en fråga om bemötande, men också en fråga om den fysiska miljön. Anläggningarna måste med på resan för att nå de mål som idrottsrörelsen satt upp i Strategi 2025 − mål som handlar om inkludering, jämställdhet och en modern förening. Det skriver Peter Gårdestedt, biträdande distriktsidrottschef.
  • Uppdaterad: 07 SEP 2018 16:11

Sommaren 2018 har inneburit extrema väderförhållanden, som slagit hårt mot stora delar av samhället. Även idrottsföreningarna har drabbats av torkan. Planer har fått stängas av med resultatet att sommarlovslediga barn och unga har fått minskad tillgång till ytor att utöva sin idrott, samtidigt som kommuner har fått ge extra stöd till föreningar som drabbats.

Vi kan aldrig helt skydda oss mot oväntade händelser och extrema förhållanden. Men vi kan arbeta långsiktigt för att kunna erbjuda idrottsytor och anläggningar där alla åldrar får och kan träna och tävla − vare sig det är för motion, social samvaro, eller för att bli bäst i världen.

Enkät om idrottsfrågor

I en enkät som vi på Hallands Idrottsförbund i våras skickade till samtliga politiska partier på kommunal nivå i länet ställdes frågan om kommunen bör ha en långsiktig idrottsplan, precis som en översiktsplan, eller bostadsförsörjningsplan. 15 av 19 svarade ja på den frågan. Det ser vi som glädjande då det är just i det långsiktiga arbetet som idrotts- och anläggningsfrågorna bör vara med. Att ta med idrottsrörelsen i ett tidigt skede är en markering att föreningarnas verksamhet är viktig och att kommunen ser den stora nytta som idrottsrörelsen gör för folkhälsa, inkludering, integration och gemenskap i samhället. Det är också glädjande att partier lokalt i Halland vill satsa mer resurser på idrottenn.

De vill satsa på idrottsanläggningar - läs mer om enkäten här

Idrott i detaljplan

Ett av Riksidrottsförbundets politiska mål är att få in idrott i Plan- och bygglagen. När städer förtätas och stora bostadsprojekt planeras riskerar idrottsytor att få stryka på foten och glömmas bort när nya områden växer fram – detta trots att vi vet hur mycket en aktiv fritid betyder, inte minst för barn och unga. Det är inte sällan föreningen, idrotten och träningen som skapar en trygghet och motverkar utslagning.

Läs mer om Riksidrottsförbundets kampanj - Bygg för vår hälsa

Halländska idrottsanläggningar under lupp

Förra året påbörjade Hallands Idrottsförbund en inventering av samtliga föreningsägda idrottsanläggningar i länet – ett arbete som fortsätter även under 2019.
Kraven på idrottsanläggningarna ökar. Barn och unga vill träna och tävla på sina villkor och idrotten måste anpassa sig efter deras situation för att fler ska kunna vara med längre. I arbetet med att säkra en god och trygg idrottsverksamhet i länet − där ingen utsätts för kränkande behandling eller övergrepp − är anläggningarna en jätteviktig fråga. Genom kartläggningen vill vi påbörja arbete med att jämna ut de skillnaderna och ojämlikheter som finns i länet mellan kommunalt ägda och föreningsägda anläggningar. Översynen blir ett underlag till gemensamma insatser för att säkra den fysiska idrottsmiljön – som i sin tur motiverar, inkluderar och ger trygghet till alla dem som utövar idrott i länet så att de vill stanna kvar länge i idrottsrörelsen och bidra med sitt engagemang – gärna hela livet.

 Peter Gårdestedt, biträdande distriktsidrottschef

Skribent: Lotta Andersson
Epost: This is a mailto link

Postadress:Hallands Idrottsförbund
Box 93
301 03 Halmstad

Besöksadress: Spetsvinkelgatan 23
302 50 Halmstad

Kontakt:Tel: 035177400
E-post: This is a mailto link

Vi finns på Facebook Gilla oss