Hoppa till sidans innehåll

Hallands Idrottsförbund är Riksidrottsförbundets regionala organisation i Halland. Vårt uppdrag är att stödja, företräda och leda distriktets idrott.

Deras uppdrag - att hjälpa barn med övervikt

2019-07-18 12:24

Friskvårdsgruppen är ett samarbete som fått vingar. Sedan tio tillbaka år finns verksamheten i Kungsbacka. Nu har även Laholm startat upp och fler kommuner står på tur att införa den halländska arbetsmodellen där föreningar är med och hjälper utsatta barn till bättre hälsa och självkänsla.
  • Uppdaterad: 18 JUL 2019 12:24

Friskvårdsgruppens syfte är att skapa rörelseglädje och gemenskap för barn med övervikt/fetma och psykisk ohälsa, där ofrivillig ensamhet är ett stort problem. Kungsbacka kommun driver verksamheten tillsammans med Barnkliniken i Region Halland. En nyckel i samarbetet är idrottsföreningarna som genomför aktiviteter i anpassade grupper. Det är en lång rad aktörer som arbetar tillsammans för barnens bästa.

− Strategi 2025 handlar om att skapa en idrottsrörelse som har plats för alla, oavsett vem du är. Här har vi ett exempel på det som strategiarbetet handlar om. Ett samarbete där sjukvård, kommun, region och föreningar bygger vägar till idrott och gemenskap för barn som annars hade riskerat att hamna utanför, säger Anne Börjesson, styrelseledamot i Hallands Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna och utvecklare vid Kultur och Fritid i Kungsbacka.

Friskvårdsgruppen finns nu även i Laholm. Läs artikeln här


Lovisa Sjögren och Anne Börjesson brinner för arbetet med Friskvårdsgruppen. Intresset är stort och de åker numera land och rike runt för att berätta om verksamheten som startade i Kungsbacka.

I Kungsbacka har friskvårdsgruppen funnits i tio år och på senare tid har konceptet fått en rejäl snöbollseffekt. Laholm har startat upp och fler kommuner i länet är på gång.
Hallands Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna stödjer de deltagande föreningarna utifrån deras behov i arbetet med friskvårdsgruppen, med fokus på ledarskap och föreningens möjlighet att skapa inkludering förutsättningar för ett aktivt liv.

− Vi har fått 1,8 miljoner kronor av Region Halland för att implementera verksamheten i de halländska kommunerna, i samverkan med föreningar. Vi har även externa samarbetspartners som tror på vår verksamhet och arbetar för att väcka mer kunskap om de här frågorna nationellt, säger Anne Börjesson.
Lovisa Sjögren är barnläkare ansvarig för vården av barn med fetma i Halland. Hon tror att den halländska modellen kan göra skillnad för barn i hela landet.

− Får man diagnosen fetma som barn har man kanske fyra vårdkontakter om året, i vissa regioner finns ingen vård alls att få. I Kungsbacka erbjuder vi tolv aktiviteter varje vecka, säger Lovisa Sjögren och förklarar att de anpassade grupperna är en nödvändighet för att nå fram.

− Många av de här barnen har blivit svikna av vuxenvärlden. De har en lägre självkänsla och livskvalitet än sina jämnåriga och de är väldigt hårda mot sig själva. Därför är ledarskapet oerhört viktigt. Vi måste skapa trygghet och förutsägbarhet i aktiviteterna, det är nyckeln till att lyckas. Det ställer stora krav på ledare och vuxna i barnens närhet, säger Lovisa Sjögren.
Hon förklarar att tre till sex procent av barn i åldrar 3-18 år i landet bedöms uppfylla kriterierna för fetma. Men det är osäkra siffror och det faktiska antalet tros vara högre. Antalet remisser i Halland har ökat de senaste åren och minst 800 barn har diagnosen inom Region Halland. Lovisa Sjögren menar att vi måste arbeta hårdare mot fetma och övervikt hos barn. De som drabbas har en förväntad lägre livslängd och en starkt förhöjd sjukdomsrisk. Det handlar om stora konsekvenser för varje drabbad person och grunderna läggs tidigt, därför måste insatserna också komma tidigt.

− Fetma är en sjukdom som kräver att alla drar åt samma håll. Du kan inte bara lägga diagnosen i knät på barnen och familjerna och vänta sig att de ska lösa det själva.


"Fetma är en sjukdom som kräver att alla drar åt samma håll", menar Lovisa Sjögren.

Vad har ni sett för resultat i Kungsbacka, där arbetet ju har pågått längst?
− Vi är i slutfasen med att kliniskt sammanställa resultat från de här tio åren och det arbetet presenteras troligtvis efter sommaren. Men vi ser att barnen hittar till aktiviteter och de stannar kvar. De får vänner och en rolig fritid, bättre självkänsla och bättre hälsa. Vi behöver egentligen inte forskningen för att se att det är en enorm framgång i arbetet med en grupp som alla säger är omöjlig att nå, säger Lovisa Sjögren.

Fakta friskvårdsgruppen
Friskvårdsgruppen är ett samarbete mellan Kungsbacka kommun och region Halland, som riktar sig till barn i åldrarna 5-19 år, med övervikt och fetma. Genom arbetet, som startade 2008 i Kungsbacka, erbjuds barn aktiviteter i anpassade grupper i idrottsföreningar inom bland annat ridning, simning, golf, fotboll och gym. Konceptet utgår från barnens önskemål och målet är att bygga rörelseglädje, stärka självkänsla, bygga gemenskap och även att stärka de vuxna som finns i barnens närhet. Ett 140-tal barn i länet med fetma och ett 60 tal med psykisk ohälsa ingår i verksamheten i dag. Dietister, hälsopedagoger, kuratorer, idrottsföreningar, ungdomskonsulenter, företag och organisationer är bara några av de funktioner som samverkar inom friskvårdsgruppen.

Fakta Strategi 2025
På Riksidrottsmötet i Karlstad 2017 tog svensk idrottsrörelse beslut om Strategi 2025 med fem prioriterade utvecklingsresor:
Den moderna föreningen engagerar
Inkluderande idrott för alla
En ny syn på träning och tävling
Jämställdhet för en framgångsrik idrott
Ett stärkt ledarskap
Arbetet mot målen 2025 pågår nu inom RF, SF, och i många föreningar.
Läs mer om de fem utvecklingsresorna i Strategi 2025


Anne Börjesson är styrelseledamot i SISU Idrottsutbildarna och Hallands Idrottsförbund. Genom sitt arbete på Kungsbacka kommun har hon varit engagerad i verksamhetens uppbyggnad och sett Friskvårdsgruppen utvecklas från start.

 

Skribent: Lotta Andersson
Epost: This is a mailto link

Postadress:Hallands Idrottsförbund
Box 93
301 03 Halmstad

Besöksadress: Spetsvinkelgatan 23
302 50 Halmstad

Kontakt:Tel: 035177400
E-post: This is a mailto link

Vi finns på Facebook Gilla oss